Ayakkabıların Renkli Dünyasından Keyifli Alışveriş Dileriz...
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Kullanıcı Sözleşmesi

Taraflar

İşbu Websitesi Kullanıcı Sözleşmesi ("Kullanıcı Sözleşmesi"), OTTO SOLMAZ AYAKKABI DERİ ÜR.TUR.SAN.DIŞ TİC. DNŞ. LTD.ŞTİ. (“AyakkabiOnline”) ile Websitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Websitesi'ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, Websitesi'ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

 

Hizmetlerin Tanımı

AyakkabiOnline sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (oylama, hediye paketi siparişi verebilme, özel üretim siparişi alma, duyuru isteme, promosyon bildirisi isteme gibi) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar. AyakkabiOnline üyelik sistemi AyakkabiOnline üyesi kendisinin belirleyeceği bir "şifre"ye sahip olur. Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. AyakkabiOnline, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının Sanal Mağazası üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem AyakkabiOnline online mağazasına "login" olmak şeklinde tanımlanır.

 

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, ayakkabionline markası ve diğer markalar,www.ayakkabionline.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

Kullanıcılar, Websitesi üzerinde yer alan ve AyakkabiOnline’na ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

Hak ve Yükümlülükler

Kullanıcı'lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. AyakkabiOnline Kullanıcı'lar tarafından iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı'ların AyakkabiOnline tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden AyakkabiOnline’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

Kullanıcı tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, Anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı taahüt eder.

Kullanıcı diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, AyakkabiOnline servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı AyakkabiOnline' den tazminat talep etmemeyi, AyakkabiOnline'ndan izin almadan AyakkabiOnline servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı taahüt eder.

AyakkabiOnline, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebilir ve üyeler kurallara aykırı davrandığı takdirde AyakkabiOnline  gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahiptir. 

Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, AyakkabiOnline’nın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple AyakkabiOnline’ndan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, AyakkabiOnline’nın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, AyakkabiOnline adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

AyakkabiOnline herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı AyakkabiOnline' nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi AyakkabiOnline tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. AyakkabiOnline tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını süresiz olarak engelleyebilir.

AyakkabiOnline servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

AyakkabiOnline kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

AyakkabiOnline'nın satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. AyakkabiOnline stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

Ürünlerin Sanal Mağazada teşhir edilmesiyle AyakkabiOnline ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

AyakkabiOnline üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

AyakkabiOnline müşterinin onayı olmadan AyakkabiOnline bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, AyakkabiOnline bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

AyakkabiOnline'nda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü OTTO SOLMAZ AYAKKABI DERİ ÜR.TUR.SAN.DIŞ TİC. DNŞ. LTD.ŞTİ.' ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde AyakkabiOnline hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

AyakkabiOnline, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden AyakkabiOnline'nın sorumlu olmadığını kabul eder.

AyakkabiOnline, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir.

AyakkabiOnline üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. AyakkabiOnline ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir. AyakkabiOnline kredi kartı limiti onaylanamadığı halde istediği müşterilerine alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir. 

 

Bilgilendirme 

AyakkabiOnline, üyelik formundan elde ettiği kişisel bilgileri, kullanıcının haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, satış dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta veya paylaşmamaktadır.

AyakkabiOnline"Kullanıcı" tarafından "Websitesi"ne beyan edilen "Üye/Kişisel" bilgilerini, Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve "Websitesi"nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama, kullanıcıya özel avantajların sunulabilmesi ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabilir ve saklayabilir. "Kullanıcı", bilgilerinin AyakkabiOnline tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. AyakkabiOnline söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Kullanıcı kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır.

Kullanıcının sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Kullanıcı ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Kullanıcı değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcının e-posta adresi ve şifresinin üçüncü bir kişi tarafından bilinmesi ve üyeliğin kullanılmasından dolayı oluşabilecek zarardan AyakkabiOnline sorumlu değildir.

AyakkabiOnline’dan gönderilen maillerin alt kısmında bulunan “Fırsatlardan haberdar olmak istemiyor musunuz? Buraya tıklayınız.” linkine tıklayarak veya kullanıcı hesabındaki “Duyuru Abonelikleri” kısmında yer alan “Genel Abonelik” kısmındaki işareti kaldırarak ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilirsiniz.
 

Sözleşme Değişikliği 


AyakkabiOnline tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Websitesi'nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Yetkili Mahkeme
 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Çanakkale Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası 

AyakkabiOnline’ye kayıt olurken kullandığınız üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler gizli tutulmakta olup, sizin onayınız dışında diğer üyelere hiçbir şekilde açılmaz. AyakkabiOnline’den kredi kartı kullanarak satın alım yapan üyenin kullandığı kredi kartı İYZİCO Ödeme Sistemleri güvencesindedir, AyakkabiOnline, çalışanları veya diğer üçüncü şahıslar kredi kartı bilgilerinizi göremez. 

Sözleşmenin Sona Ermesi 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitesi'ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. AyakkabiOnline, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Websitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, AyakkabiOnline'nin uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

www.ayakkabionline.com

OTTO SOLMAZ AYAKKABI DERİ ÜR.TUR.SAN.DIŞ TİC. DNŞ. LTD.ŞTİ.

Önemli Bilgilendirme : 5 Kasım 2014 tarihnde resmi gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarhinde yürürlülüğe giren 6563 sayılı "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında işbu sözleşmelerimize 01 Mayıs 2015 tarihinde "Bilgilendirme" paragrafı eklenmiş olup "Ürün Teslimatı" paragrafı kaldırılmıştır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.